Dagopvang Calimero

De dagopvang van Calimero

Opvang voor kinderen van 0-4 jaar

De dagopvang van Calimero biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De opvang is gevestigd in Terra College te Winsum aan de Onderdendamsterweg 43a. Wij zijn een kleinschalige opvang, waar u met een gerust hart uw kind kunt achterlaten als u aan het werk bent. Calimero Kinderopvang biedt een gezellige en stimulerende omgeving aan kinderen.
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de ruimte en kans moet krijgen om zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo en niveau. “Niets moet, alles mag” dat is ons motto. Kinderen leren hierdoor wie ze zijn en waar hun interesses liggen. Op deze manier kunnen de kinderen opgroeien tot eigen individuen. Calimero Kinderopvang stimuleert de kinderen hierin door activiteiten aan te bieden op emotioneel, sociaal, cognitief en creatief gebied.

 

De peutergroep van Calimero 

De peuteropvang bij Calimero is gespecialiseerd is in het verzorgen en begeleiden van peuters. We bieden een veilige en vertrouwde omgeving waarin peuters zich kunnen ontwikkelen op zowel sociaal-emotioneel, motorisch als cognitief gebied. Bij Calimero Kinderopvang geloven we in de kracht van spelen. Spelenderwijs leren peuters nieuwe vaardigheden en ontdekken ze de wereld om hen heen. Onze ervaren pedagogisch medewerkers zorgen voor een gestructureerd en uitdagend activiteitenaanbod dat aansluit bij de leeftijd en ontwikkeling van de peuters.

De peutergroep van Calimero Kinderopvang is gevestigd in GBS de Wierde in Winsum. Calimero Kinderopvang en de Wierde zijn hierin een samenwerking aangegaan. Als peutergroep zullen we meedraaien met de thema’s en activiteiten van de school. Op deze manier kan de peuter rustig wennen en vertrouwd raken met zijn/haar toekomstige school.

Binnen Calimero Kinderopvang staat persoonlijke aandacht centraal. We streven ernaar om een vertrouwensband op te bouwen met zowel de peuters als de ouders. We hechten veel waarde aan open communicatie en betrokkenheid, zodat we samen kunnen zorgen voor een optimale ontwikkeling van de peuters. Peuteropvang Calimero is onderdeel van Kinderopvang Calimero, een professionele organisatie die al vele jaren ervaring heeft in de kinderopvang. We voldoen aan alle kwaliteitseisen en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bent u op zoek naar een betrouwbare en kwalitatieve peuteropvang? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding op onze locatie. We staan graag voor u klaar!

Pedagogische uitgangspunten

1

Zich emotioneel veilig voelen: kinderen krijgen er geborgenheid en liefde, een veilige basis waarin ze zichzelf kunnen zijn

2

Hun eigen talenten kunnen ontwikkelen: de pedagogisch medewerkers moedigen kinderen aan nieuwe ervaringen op te doen. Ze stimuleren ze op verschillende gebieden, zoals taal, beweging en de sociale en verstandelijke ontwikkeling. Positieve aandacht is daarbij belangrijk: zo voelt het kind dat het de moeite waard is.

3

Zich sociaal kunnen ontwikkelen: de pedagogisch medewerkers brengen kinderen sociale kennis en vaardigheden bij. Ze leren hen zich te verplaatsen in anderen, te communiceren, samen te werken, anderen te helpen, conflicten te voorkomen en op te lossen.

4

Zich de normen en waarden van de samenleving eigen kunnen maken

Wennen bij Calimero Kinderopvang

De wenperiode begint bij de eerste kennismaking met de kinderopvang. Vaak moeten ouders nog wennen aan het idee dat zij hun kind naar een kinderopvang gaan brengen. Veel ouders weten weinig of nauwelijks wat van het kinderdagverblijf af. De eerste indruk die ouders krijgen van de leiding, het gebouw, en de sfeer in de groep is zeer bepalend voor hun houding ten opzichte van het kinderdagverblijf.
Essentieel is dat er vanaf het begin gewerkt wordt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie. De basis voor een goed verlopend wenproces is een goede vertrouwensband. Een vertrouwensrelatie ontstaat niet vanzelf, pedagogische medewerkers, ouders en kinderen hebben daar tijd voor nodig. Van pedagogische medewerkers mag verwacht worden dat zij het initiatief nemen voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met zowel de kinderen als met de ouders.

Bij Kinderopvang Calimero is er een wenperiode van 4 weken. Ouders kunnen een afspraak maken om hun kind te laten wennen. Nieuwe kinderen komen gemiddeld twee keer wennen. Één keer per jaar volgt dan nog een oudergesprek naar aanleiding van de gedane observaties en bij het einde van de opvang volgt een exit gesprek.