Het team van Calimero

Het team van Calimero

Om kwaliteit, continuïteit en veiligheid te bieden, streven wij ernaar om zoveel mogelijk vaste medewerkers binnen de groep te houden. Dit creëert rust en vertrouwen, een vast gezicht voor de kinderen. Om als pedagogisch medewerker te mogen werken, moeten zij minimaal een opleiding op MBO-niveau 3 hebben gevolgd. Al onze medewerkers hebben de training EHBO voor kinderen gevolgd en volgen jaarlijks de herhalingstrainingen. Daarnaast blijven onze pedagogisch medewerkers zich voortdurend bijscholen op pedagogisch gebied in trainingen, opleidingen en cursussen. zoals signaleren kindermishandeling en voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
Bij ziekte en vakantie maakt Calimero gebruik van vaste invalmedewerkers. Voor de invalmedewerkers gelden dezelfde richtlijnen als voor de vaste medewerkers. Het aantal medewerkers per groep is afhankelijk van het aantal kinderen. Hiervoor volgen wij de wettelijke richtlijnen van de leidster/kind ratio.Ten minste één groepsleidster wordt ingezet voor de verzorging en opvoeding van gelijktijdig ten hoogste:

4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar.

5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar.

6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar.

8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar

 

 

Ons team